Modifikované škroby

Dáváme škrobu přidanou hodnotu

Sušené kvásky

To nejlepší pro vaše pečivo

Průmyslové škroby

Lepidla a technické produkty dle tradičních receptur

Maltodextriny

Potravinové doplňky pro profesionály

Válcové sušení

„Budoucnost vychází z minulosti“

  • Nejvyšší hygienický standard
  • Nízká spotřeba energie
  • Vysoká tepelná účinnost
  • Jedinečné výsledky

Válcové sušení je metoda kontinuálního nepřímého sušení založeného na rotačním pohybu materiálu. Výrobky se vysuší tím, že se v rovnoměrné a tenké vrstvě roztírají na vyhřátý povrch válce. Vzhledem k hnětacímu účinku aplikátorového systému a systému výměny tepla při seškrabávání výsledného produktu je válcové sušení jedinečné při sušení viskózních, pastovitých a lepivých materiálů. Vzhledem ke krátkému retenčnímu času produktu nedochází k žádnému tepelnému poškození produktu ani při velmi vysokých teplotách. Na rozdíl od přímých metod sušení, které využívají horký vzduch k odpařování, válcová sušárna nepotřebuje žádné oddělování prachu. Tepelná účinnost je příznivá a ke ztrátě tepla nedochází ani v při největších objemech odváděného vzduchu.

Princip válcového sušení

Velmi tenká vrstva produktu určeného k sušení se nanese na vnější stranu rotujícího válce (někdy označovaného slovem buben). Tento válec se zahřívá na vnitřní straně párou. Při kontaktu s vyhřívaným povrchem se kapalina velmi rychle odpaří z tenké vrstvy. Po úplném dokončení otáčení bubnu je zbývající vysušený výrobek oškrábnut z povrchu bubnu ve formě filmu nebo jako prášek a rozemlet na malé částice. Díky použité technologii je na sušárnách možné dosáhnout specifických chutí a vlastností, kterých na sušárnách založených na jiném principu (např. sprejových) dosáhnout nelze.

Zvláštní složení litiny dává válci kombinaci výhodných vlastností: Velmi přesné uchování tvaru i při vysokém tlaku a teplotě páry a vynikajícím „škrábacím vlastnostem“ pro škrabací nůž. Parní ohřev poskytuje rovnoměrné rozložení teploty na povrchu válce a výsledkem je konzistentní kvalita výrobku. Pára kondenzuje na vnitřní straně sušicího válce. Kondenzát je z válce odváděn nepřetržitě, aby se vytvořil největší možný povrch, který je k dispozici na vnitřní straně válce pro kondenzaci páry. Parní systém je uzavřený, což znamená, že výrobek nemůže přicházet do kontaktu s párou nebo kondenzátem.

Válcové sušení je ekologicky velmi šetrná metoda sušení. Prašnost se téměř nevyskytuje, protože sacím ústrojím se odstraní pouze relativně malé množství vzduchu. Maximální povolené hodnoty emisí prachu lze dosáhnout bez komplikovaných instalací filtrů.

Ve škrobárně Batelov používáme nejmodernější válcové sušárny vyrobené společností Andritz Gouda ve stejnojmenném nizozemském městě Gouda. Díky široké variabilitě nám technologie umožňuje sušení v následujících kombinacích, podle vlastností sušených produktů.

Jednoválec

Při použití jednoválce se vlhký produkt přivádí pomocí nanášecího válečku (aplikátoru) na povrch velkého válce. V závislosti na počtu použitých aplikátorů je vrstva vytvořená na sušícím válci tlustší nebo tenčí. Tato varianta je díky dokonalému rozložení po délce bubnu ideální pro zpracování pastovitých nebo dužnatých výrobků. Aplikační systém zajišťuje dokonalé rozložení výrobku po celé délce válce. Hnětací účinek navíc zabraňuje tvorbě hrudek v lepivých materiálech.

Dvouválec

Dvouválcová varianta se často používá pro výrobky s nižší viskozitou. Výrobek je přiváděn do jímky mezi oběma válci. Vzdálenost mezi válci může být přesně nastavena pro kontrolu tloušťky vrstvy na válcích. Kromě toho je možné použít i aplikátory, které má každý z válců.