Modifikované škroby

Dáváme škrobu přidanou hodnotu

Sušené kvásky

To nejlepší pro vaše pečivo

Průmyslové škroby

Lepidla a technické produkty dle tradičních receptur

Maltodextriny

Potravinové doplňky pro profesionály

Škrobárna Červená Řečice

Škrobárna v Červené Řečici nedaleko Pelhřimova, byla založena v roce 1903 a náležela k velkostatku pražského arcibiskupa na místě zrušeného pivovaru. Na svém počátku se škrobárna zaměřila na zpracování brambor z arcibiskupského velkostatku Červená Řečice. V roce 1954, byla škrobárna rozšířena o prototypovou a vývojovou dílnu, která je součástí škrobárny dodnes. Od roku 1965 se stává škrobárenství samostatným oborem v oblasti potravinářského průmyslu. V roce 1978 vzniká Realizační a vývojový závod, škrobárna Červená Řečice. V období 70. a 80. let řeší škrobárna státní výzkumný úkol „Modifikace škrobů“. Na podporu zdárného vyřešení úkolu bylo rozhodnuto přestavět škrobárnu na vzorovou výrobnu tehdy nových produktů – modifikovaných škrobů. Díky svému významnému postavení na trhu se škrobárna stala předním dodavatelem pro potravinářské, farmaceutické a technické podniky. V rámci výzkumných úkolů se do spolupráce se škrobárnou zapojili přední odborníci z celé republiky i zahraničí. Od roku 1992 do roku byla Škrobárna Červená Řečice ve vlastnictví místního papírenského podniku CEREPA a.s., který ji v roce 2002 prodal společnosti pana Vladimíra Mráze.

V roce 2004 se po transformaci původních činností fyzické osoby p. Vladimíra Mráze stává škrobárna součásti skupiny Mráz Agro CZ. Závod Červená Řečice se tak stává první škrobárnou v portfoliu společnosti. V sušárně se postupně vyrábí termicky modifikované škroby, potravinářské i technické maltodextriny. Po připojení skladovacího areálu také provozovna Červená Řečice slouží jako hlavní sklad společnosti. Kvůli navyšování výroby a nuceným investicím do modernizace provozu bylo v roce 2016 vedením společnosti rozhodnuto o výstavbě závodu zbrusu nového a začal se tak rýsovat projekt škrobárny Batelov.

Škrobárna Batelov

V Batelově, 20 kilometrů jihozápadně od Jihlavy a 30 km od škrobárny Červená Řečice v současné době vyrůstá sušárna využívající nejmodernější válcové sušárny v České republice. Přísné standardy Batelovského závodu jsou nastavené tak, aby splňovaly i ty nejnáročnější podmínky těch největších světových potravinářských firem. Mezi naše zákazníky patří jak malí pekaři či cukráři tak největší světové skupiny, a právě batelovský závod má za cíl umožnit otevřít společnosti nové trhy ale i nabídnout českým potravinářským podnikům nové možnosti experimentace s chutěmi v dokonale odladěných podmínkách, které vznikaly za účasti předních českých odborníků ve škrobárenství a Vysoké školy chemicko-technologické.

Časová osa výstavby

  • 2016 – Společnost Mráz Agro CZ odkupuje areál v Batelově
  • 2017 – Schválení podpory projektu „Optimalizace výroby termicky modifikovaných škrobů a maltodextrinů“ z evropského programu pro rozvoj venkova
  • 2019 – Začátek výroby technologie válcových sušáren
  • 2020 – Zahájení přípravy stavby a instalace sušáren
  • 2021 – Zahájení provozu